Mail ons Bel ons

Leden cliëntenraden

Etten-Leur

Een cliëntenraad geeft mensen die zorg nodig hebben een stem en komt op voor hun belangen. Ook draagt medezeggenschap bij aan betere zorg- en dienstverlening. Wilt u meedenken, meepraten en samen met de andere leden van de cliëntenraad zaken bespreekbaar maken? Dan bent u van harte welkom!

De lokale cliëntenraden van de locaties van Avoord - Contrefort, Franciscushof, Kloostergaard, Het Anbarg te Etten-Leur, De Willaert te Zundert, Rijserf te Rijsbergen en voor de mensen die thuiszorg van Avoord ontvangen: Avoord AanHuis - behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners/cliënten en zijn de stem van de bewoners/cliënten op de locatie of in de wijk.

De lokale cliëntenraden geven (on)gevraagd advies aan de manager zorg. Zij denken mee en praten over zaken die bewoners/cliënten raken.

Denk hierbij o.a. aan:

  • De kwaliteit van zorg en welzijn;
  • Geborgenheid;
  • Actuele ontwikkelingen binnen de locatie;
  • Faciliteiten zoals voeding en schoonmaak;
  • De uitvoering van dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging en dagbesteding;
  • De zorg- en dienstverlening en koers van de zorgorganisatie.

De lokale cliëntenraden bestaan uit bewoners/cliënten, mantelzorgers, familieleden, vrijwilligers en/of andere betrokkenen en geïnteresseerden onder leiding van een voorzitter. Momenteel is met name de cliëntenraad van Contrefort op zoek naar nieuwe leden. Voor locatie Contrefort zijn we tevens op zoek naar een voorzitter. Naast het voorzitterschap voor de lokale cliëntenraad bent u tevens afgevaardigde naar de Centrale cliëntenraad van locatie Contrefort.

Binnen de Centrale cliëntenraad komen zaken aan bod die locatie-overstijgend zijn en meer gericht op algemene beleids-, financiële – en vastgoedzaken. De Centrale cliëntenraad voert overleg met de bestuurder van Avoord om zo samen de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Want zorgen doen we samen!

Heeft u interesse?

  • Bent u bewoner/cliënt van Avoord of voelt u zich betrokken bij bewoners/cliënten van Avoord.
  • Wilt u meedenken, meepraten en samen met de andere leden van de cliëntenraad zaken bespreekbaar maken
  • Heeft u geen probleem om maandelijks te vergaderen (de meeste overleggen vinden overdag plaats)
  • Bij interesse voor het voorzitterschap: heeft u zo mogelijk ervaring als voorzitter/bestuurder

Mail dan naar clientenraad@avoord.nl of bel Astrid Uitdewillegen-van Gorp, Ambtelijk secretaris van de (Centrale) cliëntenraad via telefoonnummer 076 – 532 50 00.

Aan de slag bij Avoord?

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen over een vacature of een algemene vraag? Neem dan contact op met ons.